Zijn er nog vragen? - AIIC België ontmoet de jeugd

Op zaterdag 1 april organiseert de Belgische regio van AIIC voor de vijfde keer een informatievergadering voor tolkstudenten en hun docenten. De ontmoeting vindt plaats in het Crowne Plaza Hotel, Ginestestraat 3 in Brussel van 10.30-12.30 u.

In het eerste deel zullen ervaren AIIC-leden de werking en doelstellingen van hun beroepsorganisatie uiteenzetten en een overzicht geven van de arbeidsmarkt voor beginnende tolken. Tijdens de daaropvolgende borrel kunnen contacten worden aangeknoopt en ervaringen worden uitgewisseld over de problemen en verwachtingen van de jonge collega’s. Bij eerder vergaderingen kwam er ook een constructieve gedachtenwisseling met de docenten van de verschillende tolkenscholen op gang. Deze ontmoeting wordt georganiseerd door de ‘Groupe Jeunes’, de contactgroep voor studenten en jonge tolken van AIIC België. Voor meer informatie kan u terecht bij één van de leden:


Recommended citation format:
Dirk REUNBROUCK. "Zijn er nog vragen? - AIIC België ontmoet de jeugd". israiic.co.il March 23, 2000. Accessed May 28, 2020. <http://israiic.co.il/p/124>.